Literary Margins and Digital Media

Literary Margins

LITERARY MARIGINSWielkimi krokami zbliża się międzynarodowe seminarium Literary Margins and Digital Media organizowane przez wrocławskie biuro Academia Europaea (Academia Europaea Knowledge Hub-Wrocław) i Uniwersytet Wrocławski. Seminarium odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015 r., a jego głównymi gośćmi będą badacze i artyści z USA, Tajwanu, Szwecji, Ukrainy, Belgii, Słowacji i Polski.

Jedną z najważniejszych postaci imprezy jest Michael Joyce, autor popołudnia, pewnej historii i tłumaczonej właśnie na język polski drugiej klasycznej powieści epoki cyfrowej ? hiperfikcji Twilight, a Symphony. W trakcie wrocławskiego seminarium odbędzie się przedpremierowa demonstracja tego opus magnum, które – po raz pierwszy w historii hipertekstów wydawnictwa Eastage Systems – doczeka się darmowej, otwartej wersji online. Oprócz Michaela Joyce’a we Wrocławiu pojawią się także Zuzana Husárová i Ľubomír Panák, którzy zaprezentują jeden z swoich poetyckich performance’ów.

Do Wrocławia przyjadą także badacze kultury i nowych mediów z całej Europy i spoza niej, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością literatury w dobie nowych mediów, nad marginalizacją kultury wysokiej i nad konsekwencjami tych przemian dla kultury i literatur europejskich.

Tematyka seminarium oscyluje wokół dwóch kwestii: diagnozy zachodzących dziś przemian (nowe media i gatunki, nowe sposoby partycypacji w kulturze, nowa etyka cyberprzestrzeni) i ich możliwych konsekwencji z punktu widzenia kultury dzieci i młodzieży (rynek książek dla dzieci w dobie nowych mediów, zacieranie się granic wiekowych w internecie, rola gier komputerowych w edukacji).

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na tę wyjątkowe, naukowo-artystyczne wydarzenie. Patronami medialnymi seminarium są Korporacja Ha!art i Techsty. W najbliższych miesiącach, w ramach przygotowań do seminarium, na łamach Techstów i Ha!artu ukażą się rozmowy i podcasty z Michaelem Joycem, Zuzaną Husárovą i Ľubomírem Panákiem oraz z organizatorami konferencji.

Sponsorem wrocławskiego seminarium jest Riksbankens Jubileumsfond.