powrót do "hipertekst"
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
p o s t m o de r n i z m : h i p e r t e k st    -    t a b e l a
               
 
 
   
TEKST KLASYCZNY
HIPERTEKST
trwałość ulotność
uporządkowanie linearne uporządkowanie przestrzenne
znaczenie zdefiniowane pierwotnie znaczenie wyłaniające się
uwaga skupiona na świecie tekstualnym uwaga skupiona na języku
tekst doświadczany jako głęboki doświadczenie tekstu jako powierzchni
struktura wycentrowana zdecentralizowana struktura
układ "z góry do dołu" układ "z dołu do góry"
globalna koherencja koherencja lokalna
czytanie ukierunkowane na cel czytanie jako bezcelowe wędrowanie
podejście systematyczne majsterkowanie z heterogenicznością
myślenie logiczne myślenie analogiczne
praca gra
jedność rozbieżność
porządek chaos (system samoorganizujący się)
monologia wielogłosowość, dialogiczność
nieprzerwany rozwój przaskoki, nieciągłość
sekwencyjność paralelizm
solidność płynność
tekst jako retoryka perswazji pamięci dynamiczna symulacja aktywności mózgu

 

(według Marie Laure Ryan)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • postmodernizm i hipertekst wg ryan
 • centrum w hipertekście
 • postmodernizm cd

   
 • hiperteks i mity narracji
 •  
     
 • postmodernizm a hipertekst
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright Š techsty 2002