ELO w Milwaukee

jason Edward Lewis – PoEMMW Milwaukee trwa konferencja Electronic Literature Organization – największy festiwal cyfrowej literatury i krytyki. Artyści i badacze z całego świata tym razem spotykają się by na dziesiątkach wystaw, warsztatów i paneli zastanowić się nad przyszłością sztuki słowa we współczesnym otoczeniu medialnym, stąd hasło tegorocznej edycji: "Hold the light!". Nie zabrakło polskich uczestników. Piotr Marecki, obecnie na stażu w Trope Tank na MIT u Nicka Montforta, zaprezentował w Milwaukee polską literaturę cyfrową w świetle teorii pola Bourdieu. Prezentowana była także wideo-poezja Katarzyny Giełżyńskiej. Po naszej obecności w Londynie na e-Poetry, w Paryżu na konferencji ELO oraz – także w Paryżu – na seminarium o tłumaczeniu literatury cyfrowej, Milwaukee wyznacza kolejny krok w rozpoznaniu e-literatury i jej tradycji z kręgu Europy Środkowej i Wschodniej. Z ciekawostek warto wymienić, że w jednym ze swoim wystąpień Nick Montfort mówił o liberaturze. Marecki z Montfortem promowali też termin "hooy literature" na określenie pierwotnej fali eksperymentów literackich w Polsce, obecnej jeszcze przed literackimi hipertekstami Blok i Emeryk, a reprezentowanej przez demoscenę i rozproszone środowiska informatyków (np. Droga do Duplandu, Mózgprocesor)

15 lecie istnienia Electronic Literature Organization było najlepszą okazją do ustanowienia prestiżowych nagród Katherine Hayles i Roberta Coovera za najlepszą pracę krytyczną i za najlepszy utwór literacki. Laureatem wręczonej wczoraj nagrody Coovera został Jason Edward Lewis (jego prace omawiane były m.in podczas warsztatów Piksel i lira) za PoEMM – cykl pięknych i innowacyjnych wierszy dotykowych. Z kolei nagroda krytyczna Katherine Hayles trafiła do Johannesa Heldéna i Håkana Jonsona, autorów pracy Evolution: krytyczo-artystyczą refleksję przeplataną setkami linijek kodu komputerowego, który jest zarówno przedmiotem refleksji jak i jej ilustracją.

Przyznano też wyróżnienia. W kategorii artystycznej wyróżniono 18 Cadence Aarona Reeda, oryginalną, konfiguracyjną grę przygodową w sieci. W kategorii krytycznej – esej Reading the Drones: Working Towards a Critical Tradition of Interactive Poetry Generation. Calum Rodger, jego autor, w przejrzysty i przekonujący sposób wykazuje konieczność refleksji nad generatywną poezją w obszarze krytyki literackiej.

Echa z konferencji ELO w Milwaukee pobrzmiewać będą długo i nie raz będziemy do tego, co się tam wydarzyło wracać. Wiele z poruszonych tu wątków (krytyczna refleksja nad kodem, poezja generatywna) a nawet sam Robert Coover, Nick Montfort i Piotr Marecki, pojawią się w najnowszym numerze Techstów (1 (9) 2014), nad którym prace dobiegają końca, i którego premiera naprawdę tuż za rogiem!

redakcja 22.06.2014