Literary Marigins and Digital Media

Call for Papers

For the English version of the Call For Papers for the seminar Literary Marigins and the New Media please click here

LITERARY MARIGINSNiecodzienna okazja do zaprezentowania się na międzynarodowym, anglojęzycznym wydarzeniu naukowym nadarza się przy okazji seminarium Literary Margins and Digital Media organizowanego przez wrocławskie biuro Academia Europaea (Academia Europaea Knowledge Hub-Wrocław) i Uniwersytet Wrocławski. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przekonujący temat związany z nowymi mediami, przyszłością kultury i edukacji. Seminarium odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015 r., ale termin nadsyłania zgłoszeń jest dość bliski: abstrakty (razem z CV i listą publikacji) należy nadsyłać do 4 października 2014 r. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.acadeuro.wroclaw.pl (w zakładce Wrocław Seminars).

Jednym z głównych gości imprezy jest Michael Joyce, autor popołudnia, pewnej historii i tłumaczonej właśnie na język polski drugiej klasycznej powieści epoki cyfrowej – hiperfikcji Twilight, a Symphony. W trakcie wrocławskiego seminrium odbędzie się premiera tego opus magnum. Oprócz Michaela Joyce'a, we Wrocławiu pojawią się także Zuzana Husárová i Ľubomír Panák, którzy zaprezentują jeden z swoich poetyckich performance'ów.

Niecodzienność seminarium polega m.in. na tym, że zarówno opłata konferencyjna, jak i nocleg; zarówno podróż, jak i publikacja – czyli wszystko to, za co badacze płacą najczęściej z własnej kieszeni – w przypadku wrocławskiego wydarzenia nie jest objęte opłatami!

Oprócz artystów, do Wrocławia przyjadą także badacze kultury i nowych mediów z całej Europy i spoza niej, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością literatury w dobie nowych mediów, nad marginalizacją kultury wysokiej i nad konsekwencjami tych przemian dla kultury i literatur europejskich.

Tematyka seminarium grupuje się w dwa wyraźne tematy: diagnozę zachodzących dziś przemian (nowe media i gatunki, nowe sposoby partycypacji w kulturze, nowa etyka cyberprzestrzeni) i ich możliwe konsekwencje z punktu widzenia kultury dzieci i młodzieży (rynek książek dla dzieci w dobie nowych mediów, zacieranie się granic wiekowych w internecie, rola gier komputerowych w edukacji).

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową, naukowo-artystyczną imprezę. Patronami medialnymi seminarium są Korporacja Ha!art i Techsty. W najbliższych miesiącach, w ramach przygotowań do seminarium, na łamach Techstów i Ha!artu ukażą się rozmowy i podcasty z Michaelem Joycem, Zuzaną Husárovą i Ľubomírem Panákiem, oraz z organizatorami konferencji.

Sponsorem wrocławskiego seminarium jest Riksbankens Jubileumsfond

[1] Niecodzienność seminarium polega m.in na tym, że zarówno opłata konferencyjna jak i nocleg, zarówno podróż, jak i publikacja – a zatem coś, na co zawsze lub najczęściej badacze płacą z własnej kieszeni – w przypadku wrocławskiego wydarzenia są za darmo!